Årsmøte Hockey og Skøyter

Postet av Oppdal IL - Hockey og skøyter den 17. Feb 2017

Sted: 2. etg. Oppdal treningssenter

Dato: Torsdag 9. mars 2016, klokken 20:30 – 21:30.

Saksliste:
1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder og referent, samt 2 medlemmer til å skrive under protokollen
4. Behandling av Årsmelding

5. Behandling av regnskap
6. Valg
7. Behandle forslag og innmeldte saker


NB! Saker som ønskes behandlet under pkt 7 må meldes inn til styrets leder innen 2. mars. Dette må sendes skriftlig per e-post til sh@oppdal.com


For å kunne møte, samt avgi stemme må du være innmeldt som medlem i Oppdal IL - Hockey og skøyter med betalt medlemskap i for 2017.
Medlem- og treningsavgift for 2017

Postet av Oppdal IL - Hockey og skøyter den 22. Jan 2017

Det er sendt ut faktura for trenings-/aktivitetsavgift for 2017 til de som er registrert som aktive i hockeygruppa på minidrett.no. For de som ikke er registrert på minidrett.no kan avgift betales direkte til konto 4266 15 24965. Merk betalingen med navn.

100kr under 18 år.

200 kr fom 18 år.

Husk også å betale medlemsavgift til Oppdal IL.